Wednesday, July 1, 2009

MINYAK KELANTAN - HUJAH KERAJAAN PUSAT

1...Jarak blok carigali Blok A18, Blok B17 & C19, PM3, PM301 & PM302, PM303, PM311 & 312 bukanlah berada didalam kawasan Pantai Kelantan, tetapi lebih kepada kawasan Eksklusif Negara. Menurut Penandaan dan Pengukuran Maritim Antara Negeri2 Semenanjung, yang dikeluarkan JUPEM (Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia), hak perairan setiap negeri telah dikhususkan hanya beberapa batu nautika dari persisir pantai dan pulau negeri, dan selebih dibawah selia dan hak Kerajaan Malaysia, seperti mana yang telah dipersetujui didalam Konvensyen Undang-Undang Laut 1982 (KUUL 1982) yang telah dikawal selia oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam menentukan sempadan maritim, garis-garis pangkal dan batas maritim state and country, serta koordinat geografikal.

2....Asas penentuan sempadan antara negeri-negeri adalah berdasarkan kepada:-
i.Treaty with the King of Quedah, 1800 (Confrimed 1802).
ii.Frontier and Boundary Treaties (Quedah 1831)
iii.Rumbowe Boundary Agreement bertarikh 9 Januari 1833
iv.Johole, 1833
v.Perjanjian 1867
vi.The Boundary Convention signed at London on 20th June 1891
vii.Federation of Malaya Government Gazette yang telah diwartakan oleh Kerajaan Negeri masing-
masing
viii.Memorandum Persefahaman
ix.Pertukaran surat menyurat di antara Setiausaha Residen
xi.Jajaran lot-lot sediada
xii.Mengikut legeh utama (watershed)

Maka kedua-dua fakta tersebut telah menolak hak Kelantan menuntuk hak blok2 cargali tersebut.

Jika royalti yang dituntut oleh Kerajaan Kelantan sepertimana royalti yang diberikan kepada Terengganu dan Sabah dan Sarawak, maka royalti itu adalah hak Kerajaan Pusat samaada untuk diberi atau tidak, (berdasarkan kedudukan blok carigali).

Royalti yang diberikan kepada Terengganu serta Sabah dan Sarawak adalah ehsan Kerajaan Pusat berdasarkan perjanjian awal antara Petronas (GLC) dengan Kerajaan Negeri. Dan salah satu perjanjian persefahaman adalah, Kerajaan Negeri selaku penerima royalti harus menyediakan prasarana utama dalam penyedian depot Gas Asli dan Minyak.

No comments: