Sunday, March 29, 2009

MANUSIA MENYUSAHKAN.

Di dalam kehidupan ini, Al Quran telah memberitakan bahawa manusia sentiasa berada dalam kerugian melainkan beberapa golongan. Benarlah seperti yang telah dimaklumkan Allah kerana ia Yang Maha Pencipta.
Di dalam kehidupan bermasyarakat, sekiranya kita tidak menyusahkan orang lain, kita akan disusahkan. Sudah menjadi tabiat manusia untuk menyusahkan orang lain. Memang ada sekelompok manusia yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain.
Golongan seperti ini ada di mana - mana. Sekiranya menjadi peniaga, akan meniaga dengan penipuan yang penting hanya keuntungan tanpa mengira halal atau haram.
Sekiranya menjadi pegawai kerajaan, sudah tentu akan menyusahkan lagi kerana dengan kuasa boleh mnyeleweng atau menyebabkan lebih ramai orang lain susah dengan kerenahnya.
Sekiranya menjadi penganggur, nescaya akan meminjam atau mencuri tanpa mengambil tahu hak siapa pun.
Begitulah kejadian manusia.
Yang menjadi disusahkan ini kebiasaannya golongan yang baik dan beriman. Golongan ini tidak ingin menyusahkan orang lain dan menjauhi diri sedaya upaya dari disusahkan.
Tetapi telah menjadi adat dunia, golongan ini akan menjadi mangsa dan selalu menjadi sasaran. Kebaikan mereka dipandang lekeh, dipermainkan oleh golongan penyusah ini.
Ubat kepada penyakit ini kembali kepada Allah dan yakinlah bahwa setiap perbuatan akan dihitung. Yakinlah azab dan siksa amat pedih yang menanti kita. Yakinlah sedikit azab di alam akhirat menghilangkan semua kenikmatan sepanjang hidup di dunia.
Sekiranya kita menyakini ini nescaya kita takut untuk menganiaya orang lain, takut menzalimi dan akan memudahkan insan lain.
Sekiranya tiada keyakinan ini, tiada bermakna amal ibadat kerana telah menafikan balasan hari akhirat.
Sesungguhnya KEHIDUPAN AKHIRAT ADALAH LEBIH BAIK DARI KEHIDUPAN DUNIA.

No comments: